Mwandishi ni nani


Mwandishi ni yule anayeunda fikra na kugusa mioyo ya watu…


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X